Szanujemy Twoje prawo do prywatności.

Serwis infolinia.com stosuje odpowiednie rozwiązania, które zapewniają maksymalne zabezpieczenie Twoich prywatnych danych. Zadaniem tego dokumentu jest przedstawienie jakie dane, kiedy i dlaczego mogą być zbierane, o jakie prywatne informacje możesz być zapytany. Nasz serwis nie udostępnia Twoich danych innym firmom bez wyraźnej zgody z Twojej strony.

Zbieranie i wykorzystanie informacji prywatnej o użytkowniku jest wbudowanym mechanizmem serwisu, mającym na celu dostosowanie treści serwisu do indywidualnych upodobań odwiedzającego. Niektóre usługi oferowane przez infolinia.com wymagają autentyzacji użytkownika, może on być zapytany o swój adres e-mail, oraz inne dane.

Rejestracja Użytkownika

Informacja prywatna jest zbierana w trakcie rejestracji użytkownika do wybranego serwisu i przechowywana w bazie danych systemu w postaci zakodowanej. W formularzu rejestracyjnym należy podać podstawowe takie dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, wiek, płeć a także login i hasło.

Inne Informacje

Oprócz zbierania danych personalnych w postaci formy rejestracyjnej, InfoPL loguje także nastepującą informację o każdym użytkowniku odwiedzającym strony InfoPL: adres IP związany z połączeniem użytkownika do Internetu, datę i czas odwiedzin, typ używanego programu do przeglądania Internetu. Informacja ta wykorzystywana jest tylko w postaci danych statystycznych na temat ruchu, ilości osób odwiedzających.

Cookies

Nasz serwis wykorzystuje mechanizm zwany "cookies" do identyfikacji zarejestrowanego, powracającego użytkownika. Na dysku komputera użytkownika jest tworzony bardzo mały plik tekstowy zawierający tylko i wyłącznie identyfikator danego użytkownika w bazie infolinia.com. Nie zawiera ten zbiór żadnych informacji wpisanych do formy rejestracyjnej. Przy ponownej wizycie na stronie użytkownik jest identyfikowany na podstawie tego wpisu, jego dane wyszukane mogą być w bazie danych systemu gdy zajdzie taka potrzeba.

Płatności

W niektórych serwisach wymagane jest użycie karty kredytowej w celu zapłaty za towar, usługę. infolinia.com w żadnym wypadku nie gromadzi danych o numerach kart kredytowych klientów. Informacja ta musi być podana za każdym razem. Wszystkie strony na których jest wymagane użycie karty kredytowej zabezpieczane są wysokim stopniem kodowania - tak zwanym systemem SSL. Informacja ta może być przekazana odpowiednim firmom u których dany użytkownik składa zamówienie na konkretny towar, usługę.

Linki

Nasz serwis zawiera szereg linków do zewnętrznych stron Internetowych. infolinia.com nie może być w żaden sposób odpowiedzialna za praktyki tych zewnetrznych stron, gromadzenie prywatnych danych i ich wykorzystanie. Pamiętaj by zapoznać się z informacją o gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich prywatnych danych odwiedzanej strony.

Okazyjnie informacja o adresie e-mail użytkownika może być wykorzystana do informowania tego użytkownika o konkretnych przedsięwzięciach serwisu infolinia.com. Użytkownik ten zawsze będzie miał możliwość zablokowania kolejnych wiadomości od serwisu.

W wypadku podejrzenia o naruszenie prywatności, błędów w działaniu systemu rejestracyjnego prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie monitor@infolinia.com. Dołożymy wszelkich starań aby sprawdzić uwagi i poprawić ewentualne niedopatrzenia.

Promocja Firmy
 
FaceBook
Copyright Monitor Publishing Inc. Materiały prezentowane na tej stronie pochodzą z serwisu www.infolinia.com. Monitor Publishing Inc. nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanej informacji.